با توجه به عملیات کابل برگردان مخابرات, تلفن دفتر تهران همراه با اختلال می باشد. ضمن عرض پوزش لطفا با شماره ۰۹۱۲۰۵۱۳۷۲۰ تماس حاصل فرمایید