نحوه تردد پرسنل از نیازهای مهم مدیران برای نظم بخشیدن و اطمینان از عملکرد کارکنان است. همچنین چگونگی پرداخت منظم، دقیق و موثرحقوق کارکنان نیز امری مهم در روشهای مدیریتی روز دنیا می باشد. با بزرگتر شدن مجموعه و افزایش تعداد کارکنان، کنترل افراد کاری بس مشکلتر خواهد بود بدین ترتیب، نیاز به یافتن راه کار مناسب را بیشتر نمایان میکند. در این راستا سیستم های حضور و غیاب در انواع مختلف طراحی شده اند و با ارائه امکانات مختلف این بخش از نیاز مدیران را مرتفع میکنند به طور کلی خرید دستگاه حضور و غیاب صرفه اقتصادی بسیاری دارد. این سیستم با کنترل دقیق ورود و خروج خطای محاسبات حقوق را به صفر میرسانده مدیران می توانند آمار کاملی از مدت زمان کسر کار یا اضافه کار پرسنل خود را داشته باشند.

از جمله مواردی که مجموعه ها به خرید دستگاه حضور غیاب تشویق می شوند عبارتند از:

 • کنترل دقیق ورود و خروج پرسنل
 • کنترل دقیق اضافه کار و کسر کار
 • سهولت در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل
 • نگهداری آرشیو کاملی از ورو و خروج پرسنل
 • ایجاد روند مکانیزه کنترل تردد
 • حذف فرایند دستی و کاغذی
 • جلوگیری از بروز خطای سهوی یا عمدی انسانی
 • صرفه جویی اقتصادی
 • گزارشات مدیریتی
 • افزایش بهره وری سازمان و پرسنل
 • جلوگیری از تضییع حقوق پرسنل

به طورکل دستگاه های حضوروغیاب در انواع اثرانگشتی تشخیص چهره کارتی و دوربین دار ارایه می شود که هر کدام نسبت به نیاز کاربر طراحی شده اند.