دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره , اثرانگشتی و کارتی – ارتباط از طریق شبکه وفلش

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]