گیت کنترل بازرسی

گیت کنترل بازرسی

گیت کنترل بازرسی X-Ray دستگاه بازرسی بار سیستم تصویربرداری ایکس ری
با قابلیت های بسیار منحصربفرد جهت فرودگاه مراکز حساس امنیتی با قابلیت ها توانمندی های ویژه در مدلهای مختلف جهت تمامی کاربردهای امنیتی
با قابلیت تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر بصورت نمایش هشداری

گیت بازرسی


هیچ محصولی یافت نشد.