دستگاه حضور و غیاب مدل uFace 402

دستگاه حضور و غیاب مدل uFace 402

دستگاه حضور و غیاب uFace 402

مشخصات uFace 402

تشخیص چهره , انگشتی و کارتی

✅ ظرفیت انگشت 2000

✅ ظرفیت چهره 3000

✅ با باطری داخلی

✅ کنترل دستی

✅ ارتباط از طریق شبکه و فلش

✅ منو و سخنگوی فارسی

✅ نرم افزار رایگان

لینک کوتاه


نمایش یک نتیجه