دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشتی

دستگاه حضور و غیاب LFace10

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب MB20

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب MB30

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید


دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی


تجهیزات بازرسی - راکت بازرسی