دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثر انگشتی

دستگاه حضور و غیاب LFace10

قیمت اصلی ۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

افزودن به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب MB20

قیمت اصلی ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان است.

افزودن به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب MB20-VL

قیمت اصلی ۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

افزودن به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب UF100 با WiFi

قیمت اصلی ۹,۰۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان است.

افزودن به سبد خرید


دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

دستگاه حضور و غیاب LX17

قیمت اصلی ۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان است.

افزودن به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب LX16

قیمت اصلی ۴,۳۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.

افزودن به سبد خرید


تجهیزات بازرسی - راکت بازرسی