دستگاه حضور و غیابگروه مهندسی رسا با توجه به نياز روز افزون کشور به ابزارهای مديريتي و ايجاد نظم و هماهنگی جهت بهينه سازی عملکرد کليه بخش های صنعتی ، اداری ، درمانی، دانشگاهی و ... با هدف همسو سازی ايران عزيز با حرکت رو به رشد تکنولوژي در قرن حاضر در سال 1388 در زمينه ارائه دستگاه های الکترونيکی اتوماسيون اداری ( حضور و غياب ، کنترل تردد , تجهیزات بازرسی ) و توليد نرم افزارهای ( حضور و غياب ، کنترل تردد ، هتل داری ، اتوماسيون باشگاه ورزشی ، اتوماسيون سلف ) مربوطه فعاليت خود را آغاز نموذ. گروه مهندسی رسا با بهره گيري از دانش فني و ارزيابي نيازهای امروزه و همگام با پيشرفت ها و تحولات عظيم فناوری اطلاعات در دنياي معاصر , فعاليت خود را بر اصل صداقت بنا نهاده و رضايت مشتری را سرلوحه کار خود قرار داده و با ايجاد ارتباط منسجم بين بخش هاي فروش و پشتيباني بر اين امر باور دارد که فروش آغاز تعهد در قبال نياز ها و چالشهای نرم افزاری و سخت افزاری مشتریان عزيز ميباشد.