دستگاه حضور و غیاب چیست؟ سیستم حضور و غیاب شامل مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای متنوع جهت کنترل تردد پرسنل در سازمانها، ادارات، ارگانها، شرکتها، کارگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي مختلف با اهداف زیر می‌باشد:

  ۱- شناسایی افراد مجاز برای ورود و خروج

  ۲- ثبت رکورد ورود و خروج افراد در سخت افزارهای مرتبط

  ۳- انتقال رکوردها از حافظه داخلی دستگاهها به نرم افزارهای گزارش دهی

  ۴- گزارشگیری از موارد اداری مربوط به حضور افراد

  ۵- ارائه خروجی مناسب جهت برنامه حقوق و دستمزد برای محاسبه دریافتی ماهانه شخص

تنوع دستگاهها، بر اساس روشهای شناسایی افراد، روشهای انتقال رکوردها به نرم افزار و مشخصات کاربردي دستگاه ها میباشد.

 

روشهای شناسایی افراد در دستگاه حضور و غیاب :

* تشخیص چهره

* اثر انگشت

* انواع کارت یا تگ

* کلمه عبور (Password)

روشهای انتقال رکوردهای تردد به نرم افزار:

::: پورت شبکه TCP/IP

::: شبکه RS485

::: پورت سريال RS232

:::  پورت USB

::: ارتباط اطلاعات بين دستگاه و کامپيوتر از طريق حافظه (Flash (Cool Disk از طريق پورت USB دستگاه

ارسال پاسخ