نحوه تردد پرسنل از نيازهاي مهم مديران برای نظم بخشيدن و اطمينان از عملكرد کارکنان است. همچنين چگونگی پرداخت منظم، دقيق و موثرحقوق کارکنان نيز امری مهم در روشهای مديريتی روز دنيا است که مدیران را ترغیب به استفاده از دستگاه کنترل تردد می‌نماید.

با بزرگتر شدن مجموعه و افزايش تعداد کارکنان، كنترل تردد افراد كاری بس دشوار خواهد بود, لذا نياز به يافتن راه کار مناسب بيشتر نمايان می‌گردد.

در اين راستا سيستم‌های حضور و غياب در انواع مختلف طراحي شده‌اند و با ارائه امكانات مختلف اين بخش از نياز مديران را مرتفع می‌كنند. به طور کلی خرید دستگاه حضور و غیاب صرفه اقتصادی بسیاری دارد.

این سیستم با کنترل تردد دقیق ورود و خروج خطای محاسبات حقوق را به صفر می‌رساند و مدیران می توانند آمار کاملی از مدت زمان کسرکار یا اضافه‌کار پرسنل خود داشته باشند.

از جمله مواردی که مجموعه ها به خرید دستگاه کنترل تردد تشویق می شوند عبارتند از:

 • کنترل دقیق ورود و خروج پرسنل
 • کنترل دقیق اضافه‌کار و کسرکار
 • سهولت در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل
 • نگهداری آرشیو کاملی از ورود و خروج پرسنل
 • ایجاد روند مکانیزه کنترل تردد
 • حذف فرایند دستی و کاغذی
 • جلوگیری از بروز خطای سهوی یا عمدی انسانی
 • صرفه جویی اقتصادی
 • گزارشات مدیریتی
 • افزایش بهره وری سازمان و پرسنل
 • جلوگیری از تضییع حقوق پرسنل

به طور کل دستگاه کنترل تردد در انواع اثر انگشتی, تشخیص چهره, کف دست و کارتی ارایه می شود که هر کدام نسبت به نیاز کاربر طراحی شده اند.