باشگاه ورزشی

دستگاه حضور و غیاب (کنترل تردد) باشگاه ورزشی – اعتباری به صورت جلسه ای و تاریخ انقضاء

گروه مهندسی رسا با تعامل سازنده با مجموعه های ورزشی و با نیازسنجی مجموعه های مورد اشاره و درک کمبودهای موجود در این حوزه , بر آن شد که مطالعه و طراحی دستگاه کنترل تردد باشگاه ورزشی را در برنامه کاری خود قرار دهد. اعتباری

هدف اصلی این برنامه کاری سهولت استفاده از اتوماسیون باشگاهی بود به نحوی که کلیه باشگاه های ورزشی بزرگ و کوچک بدون داشتن تخصص سخت افزاری و نرم افزاری بتوانند نیازهای کنترلی خود را, در مجموعه ورزشی اعمال بکنند.

هدف دیگری که ملاک گروه مهندسی رسا بود کاهش هزینه های تحمیلی بر باشگاه بود.

یکی از مواردی که به دنبال آن بودیم؛ حدف کامپیوتر و نرم افزار از اتوماسیون باشگاهی بود,

لذا با اعمال این شرط, گروه تحقیق و توسعه, طراحی ” دستگاه کنترل تردد باشگاه ورزشی ” را در برنامه کاری خود قرار داد.

کامپیوتر, نرم افزار و کنترل تردد در یک دستگاه کوچک جمع شدند و این دستگاه را به مرحله تولید رسید.

این نوع دستگاه کنترل تردد از نوع کارتی بوده و دارای خروجی رله جهت اتصال به گیت تردد و … می باشد


هیچ محصولی یافت نشد.