تجهیزات بازرسی

تجهیزات بازرسی چیست : در مکانهایی استفاده می شود که برای تردد اشخاص محدودیت هایی از نظر وسیله های همراه به مانند انواع سلاح کمری گرم و سرد ، گوشی همراه ، ابزار و قطعات فلزی (در خروجی کارگاه ها) و … اعمال می شود.

مانند : فرودگاه ها، سالن های کنفرانس، مراکز دولتی، دفاتر مقامات عالی رتبه کشوری، خروجی انبارها و … از سیستم های امنیتی گیت بازرسی استفاده می شود.

انواع سیستم بازرسی : راکت بازرسی فلزیابگیت فلزیابدستگاه بازرسی بارگیت بازرسی خودرویی 


مشاهده همه 9 نتیجه