گیت تردد نفر رو

در حال نمایش 4 نتیجه

گیت تردد نفر رو، دروازه ای است که خود محترمانه، وظیفه حراست و نگهبانی , نظم و امنیت را انجام می دهد. و در مرحله ورود افراد، اهمیت نظم در سازمان تحت مدیریت شما را به ارباب رجوع  و پرسنل یادآوری می کند.
جهت کنترل دقیق و نفر به نفر افراد ، همینطور جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به سازمان بدون  برخورد نیروی فیزیکی و ارتقای بهره وری نیروهای انسانی ، از گیتهای کنترل تردد استفاده می شود.


مزایای سیستم از گیت تردد :
✅ ممانعت از ورود افراد نامجاز
✅ جلوگیری از تقلب در تردد
✅ جلوگیری از ازدحام
✅ حفظ کرامت افراد
✅ کاهش هزینه ها
و …