پذیرش نمایندگی

پذیرش نمایندگی

پذیرش نمایندگی

گروه مهندسی رسا جهت توسعه شبکه فروش خود و خدمات رسانی مطلوب در برخی استانها اقدام به پذیرش نمایندگی فروش می نماید.

لذا از تمام همکارانی که تمایل به همکاری دارند, خواهشمند است از طریق اطلاعات ذیل تماس حاصل نمایند .

پست الکترونیک : info@rasacorporation.com

تلگرام و واتس آپ : 0899 436 0912

ما اعتقاد داریم بر اینکه:

✅ حمایت و پشتیبانی از نماینده را سرفصل فعالیت خود قرار دهیم.

✅ همکاری با ما، تجربه ای پایدار خواهد بود.

✅ ما همواره به دنبال ارتباط سودمند با نمایندگان خود هستیم.

✅ ما رشد و توسعه متقابل را سرآمد کار خود قرار داده ایم.

ارسال پاسخ