گیت کنترل تردد نفر رو باشگاه

1.  گیت کنترل ورود و خروج برای باشگاه های ورزشی (جهت جلوگیری از ورود افرادی که عضو باشگاه نیستند و یا اعتبار ریالی آنها به پایان رسیده است)

2. استادیوم و مجموعه های ورزشی (جهت کنترل ورود و خروج تماشاچیان، جلوگیری از ورود تماشاچیانی که بلیط تهیه نکرده اند و تفکیک مسیر ها از یکدیگر)

3. ایستگاه های BRT / اتوبوس (جهت کنترل ورود و خروج افراد و جلوگیری از ورود مسافرینی که بلیط تهیه نکرده اند و یا اعتبار ریالی آنها به پایان رسیده است)

4. ایستگاه های قطار (جهت کنترل ورود و خروج مسافرین و جلوگیری از ورود کسانی که بلیط تهیه نکرده اند)

5. ایستگاه های قطار شهری / مترو (جهت کنترل ورود و خروج مسافرین و جلوگیری از ورود کسانی که بلیط تهیه نکرده اند)

6. فرودگاه ها (جهت کنترل ورود و خروج مسافرین و جلوگیری از ورود کسانی که بلیط تهیه نکرده اند)

7. گیت کنترل تردد برای ادارات و سازمانهای دولتی (جهت کنترل ورود و خروج کارمندان و مراجعین)

8. سفارتخانه ها و سرکنسولگری ها (جهت کنترل تردد مراجعین و افزایش ضریب امنیت)

9. شرکت های بزرگ (جهت کنترل ورود و خروج کارمندان)

10. کارخانه جات و مجموعه های تولیدی (جهت کنترل ورود و خروج کارمندان)

11. انبارها (جهت کنترل ورود و خروج افراد و جلوگیری از تردد افراد متفرقه)

12. اتاق های سرور (جهت کنترل ورود و خروج افراد و جلوگیری از تردد افراد متفرقه)

13.اتاق امانات بانک ها (جهت کنترل ورود و خروج مشتریان و جلوگیری از تردد افراد متفرقه و پیشگیری از سرقت)

14.فروشگاه های بزرگ (جهت کنترل تردد مشریان و تفکیک مسیر های ورودی و خروجی)

15.مجتمع های مسکونی (جهت جلوگیری از تردد افراد غیر ساکن)

16.گیت کنترل تردد جهت ورودی آسانسورها (جهت جلوگیری از ورود افراد متفرقه و کسانی که اجازه دسترسی به آسانسور را ندارند)

17. مدارس، دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی (جهت کنترل دقیق ورود و خروج دانش آموزان )

و …

ارسال پاسخ