اول هر سال نیاز است که تقویم سال جاری در نرم افزار حضور و غیاب رسا – پایه تعریف شده و روزهای تعطیل رسمی در آن مشخص شود.

برای این کار از منوی تعاریف؛ گزینه “تعریف تقویم” را انتخاب می‌کنیم.

سپس در فرم باز شده, سال تقویم را با فرمت 4 (مثلا 1401) رقمی داده و در پایین شماره تقویم را وارد می‌کنیم. همیشه شماره تقویم باید 01 باشد. و در آخر “تایید” را انتخاب می‌کنیم.

فرم دیگری باز می‌شود که در آن فرم, روزها و ماهها مشخص شده است. در فرم با کلیک کردن بر روی روز تعطیل رسمی؛ رنگ آن روز قرمز می‌شود.

بدین ترتیب همه روزهای تعطیل رسمی را  مشخص کرده و در آخر ثبت می‌نماییم.

در نرم افزار پیشرفته رسا دو رقم آخر سال داده می‌شود: مثلا 02

لازم به ذکر است نیازی نیست که روزهای جمعه مشخص شود.

 

 

 

 

 

ارسال پاسخ